Suus Feddema

Moentherapie | Therapie die lichaam, geest en energie verbindt

Suus Feddema

Moentherapie | Therapie die lichaam, geest en energie verbindt

Privacyverklaring 

Suus Feddema hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Suus Feddema zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld. 

Over Suus Feddema 

Volledige naam: Suus Feddema 
Eigenaar : Suzanne Feddema 
Bezoekadres : Derckxweg 14, 5944 BW Arcen 
Website : www.suusfeddema.nl 
E-mail : info@suusfeddema.nl 
Telefoonnr. : +31-6-29731641 
KvK-nummer : 85565520 
Btw nummer: NL004117719B34 

Suzanne Feddema is de functionaris voor de gegevensbescherming. 

Jouw persoonsgegevens 

Voor de diensten die Suus Feddema aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vind je een overzicht, welke persoonsgegevens door Suus Feddema kunnen worden verzameld: 

 • NAW-gegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Betalingsgegevens; 
 • Geboortedatum; 
 • Geslacht; 

Suus Feddema verzamelt ook bijzondere persoonsgegevens, meer specifiek de (medische) gegevens die te maken hebben met je gezondheid. 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan mij. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van mijn diensten mogelijk niet uitgevoerd worden door Suus Feddema voor/ten behoeve van jou. 

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld 

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind jij een overzicht van de doeleinden, waarvoor Suus Feddema (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen: 

 • Het invullen van een contactformulier; 
 • Het registreren voor een nieuwsbrief; 
 • Het (in) gebruik (nemen) van een account; 
 • Het bijhouden van een (patiënt)dossier; 
 • Het uitvoeren van de overeenkomst; 
 • Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website; 
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met mij;
 • Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld 

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Suus Feddema verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden: 

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening; 
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking; 
 • Suus Feddema heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was. 

Gerechtvaardigd belang 

Soms heb ik een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. 

Marketing: Als jij een dienst afneemt, dan kan ik jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Suus Feddema (blijven) groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing. 

Vorderingen: Suus Feddema kan persoonsgegevens gebruiken om onder andere fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of voor het voeren van een rechtszaak. Ik heb in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer ik niet het recht zou hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden, zou dat betekenen dat ik mijn recht niet kan halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor de bedrijfsvoering mogelijk risico loopt. 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met mij op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot die van Suus Feddema. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt. 

Cookies & Statistieken 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Suus Feddema maakt gebruik van functionele- en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van de website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig. 

Indien Suus Feddema gebruik maakt van Cookies waarbij wel persoonsgegevens worden opgeslagen, dan vraag ik hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming bij het bezoeken van de website. 

Op de website worden geen cookies van andere partijen geplaatst. 

Website & Social media 

Als Suus Feddema persoonsgegevens plaatst op het openbare gedeelte van de website, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een review, gebeurt dit uitsluitend na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jou. Ik plaats in dat geval enkel je naam. Deze gegevens kunnen op verzoek worden geanonimiseerd.

Op de website van Suus Feddema staan ook Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. Het is hierbij niet mogelijk om op mijn sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens kunnen bovendien worden meegenomen in de zoekmachine resultaten. 

Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten. 

Nieuws 

Op de website, via telefoon, reclame in weekbladen en via de Social mediapagina’s van Suus Feddema die jij kunt liken, houd ik je graag op de hoogte van mooie aanbiedingen en nieuwe diensten. Dit doe ik ook via de nieuwsbrief waarvoor jij je kunt inschrijven maar ook weer kunt afmelden. Na afmelding ontvang jij geen nieuwsbrieven meer van Suus Feddema. 

Delen met derden 

Suus Feddema deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval: 

 • de hostingprovider die de website op zijn server heeft staan; 
 • de bankrelatie/ betaalsysteem; 
 • het boekhoudprogramma ; 
 • de partij die de administratie verzorgt; 
 • de derde(n) die Suus Feddema inhuurt ter uitvoering van de overeenkomst;
 • de partij die Suus Feddema mogelijk inzet voor het incasseren van een vordering. 

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevenste gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc. 

Suus Feddema verkoopt jouw gegevens niet aan derden. 

De bijzondere persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden op jouw verzoek en na jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hiervoor. 

Bewaartermijnen 

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Suus Feddema te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden jouw persoonsgegevens nog 20 jaar bewaard. 

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens(administratie), erisimmers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren. 

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal een (1) maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard. 

Veiligheid website en cliëntdossier 

Suus Feddema houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast worden de website als ook de systemen die worden gebruikt ten behoeve van jouw klantaccount goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging en veilige omgeving te verzekeren.

Jouw rechten 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Suus Feddema. 

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Suus Feddema op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Ik verzoek jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat kan worden vastgesteld dat ik de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrek. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vraag ik jou om jouw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. 

Meer informatie over jouw rechten 

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan. 

Intrekken toestemming 

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Suus Feddema op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. 

Klachten 

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe jij dit moet doen. 

Suus Feddema, Privacyverklaring 1.1, oktober 2022.